Sectorització contra el foc

SECTORITZACIÓ CONTRA EL FOC

L'exigència en la lluita contra els incendis en instal·lacions industrials ens ha portat a oferir el servei de protecció passiva contra el foc que consta de:

          * Sectorització contra el foc

          * Segellat contra el foc de juntes i passos d'instal·lacions

          * Portes de sectorització tallafoc

          * Pantalles tallafoc amb projecció de llana de roca

          * Pantalles tallafoc amb pladur

Pantalla tallafoc

Pantalla tallafoc amb projecció de llana de roca

Pantalla tallafoc amb projecció de llana de roca

Pantalla tallafoc amb pladur

PORTA TALLAFOC

Porta tallafoc amb espiera i barra antipànic

PORTA CORREDISSA TALLAFOC

SEGELLAT PAS DE CANONADES